home

pvc proizvodi

alu proizvodi

usluge

cenovnik

galerija

kontakt

jednokrilni prozori dvokrilni prozori fiksni portali ulazna vrata balkonska vrata

Cenovnik - prozori

Fiksni portali - jednodelni

PVC
5-komorni
PVC
6-komorni
ALU sa
termo prekidom
60 x 60
100 x 100
140 x 140

Cene: bez PDV-a, uraèunata montaža

.

MEMFIS d.o.o. • 36210 Štulac, Vrnjaèka Banja
tel./fax 036 651.511 • info@memfisdoo.com

Copyright © Memfis d.o.o. 2001-2008 • Web by Agencija Kraguljac