home

pvc proizvodi

alu proizvodi

usluge

cenovnik

galerija

kontakt

jednokrilni prozori dvokrilni prozori fiksni portali ulazna vrata balkonska vrata

Cenovnik - vrata

Ulazna vrata

1-zatvorna
brava
3-zatvorna
brava
5-zatvorna
brava
90 x 210
140 x 210

Ulazna vrata - ukrasni panel

1-zatvorna
brava
3-zatvorna
brava
5-zatvorna
brava
90 x 210 -
140 x 210 -

Cene: bez PDV-a, uraèunata montaža

.

MEMFIS d.o.o. • 36210 Štulac, Vrnjaèka Banja
tel./fax 036 651.511 • info@memfisdoo.com

Copyright © Memfis d.o.o. 2001-2008 • Web by Agencija Kraguljac